Brandbrief aan formateurs: mensen met beperking hebben gevoel niet mee te tellen

De overheid en de samenleving hebben geen oog voor mensen met een licht verstandelijke beperking, aldus Frank Bluiminck, directeur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Dat meldt NRC Handelsblad. 

De samenleving is sinds de jaren tachtig een stuk complexer geworden. Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB’ers) kunnen daardoor moeilijk meekomen in de maatschappij. Dat blijkt uit een onderzoek van twee jaar geleden. De focus ligt steeds meer op rendement en efficiency. Om die reden stelt de samenleving ook hogere eisen aan de inwoners. Veel licht verstandelijk beperkte mensen vallen daardoor echter buiten de boot.

Kabinet moet een plan opstellen

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland vindt dat het kabinet veel te weinig heeft gedaan met de bevindingen van het onderzoek. In een brandbrief aan de formateurs van het nieuwe kabinet pleit de vereniging ervoor dat het kabinet een plan opstelt tegen schulden, verslaving, eenzaamheid en criminaliteit onder licht verstandelijk beperkte mensen.

Te veel informatie

Er zijn ongeveer 1,1 miljoen LVB’ers in Nederland. Ze hebben een IQ tussen de 50 en de 85 en vaak functioneren ze minder goed op meerdere leefgebieden. Deze groep zou echter goed kunnen functioneren als andere Nederlanders meer rekening met ze hielden.

Dat gebeurt echter niet genoeg. Veel alledaagse zaken zijn te ingewikkeld. LVB’ers kunnen alle informatie die dagelijks op ze afkomt niet verwerken en dan gaat het mis. Soms raken LVB’ers zo gefrustreerd omdat ze dingen niet begrijpen en niet begrepen worden dat ze door het lint gaan. Hierdoor raken ze soms in de problemen.

Herkennen

Het is belangrijk dat artsen en andere medische professionals LVB’ers herkennen als zij ze tegenkomen. Zij kunnen dan duidelijker communiceren en de boodschap beter op LVB’ers afstemmen. Door deze groep meer aandacht te schenken, kan een groot deel van de problemen deels voorkomen worden.

Passend werk

Voor LVB’ers is passend werk heel belangrijk. Dan krijgen ze een identiteit en worden ze onderdeel van een team. Gemeentes zouden LVB’ers banen aan kunnen bieden. Dit helpt LVB’ers goed op weg.

Door: Nationale Zorggids