Normal_student_studeren_laptop

Van de 32 overheidswebsites die dit najaar diepgaand zijn onderzocht op toegankelijkheid, is geen enkele website volledig toegankelijk. Dit blijkt uit de Monitor Toegankelijkheid 2021 die gister naar de Tweede Kamer is gestuurd. Van de acht overheidsapps die zijn onderzocht, blijkt slechts één volledig toegankelijk. Het gaat om essentiële sites en apps die voor iedereen belangrijk zijn, in het bijzonder voor mensen met een beperking, psychische kwetsbaarheid en ouderen. Hieronder vallen de websites van de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank en apps als DigiD en Berichtenbox. Dit meldt Ieder(in). 

De lijst van 32 websites en acht apps werd samengesteld in overleg met maatschappelijke organisaties, waaronder Ieder(in), de Oogvereniging, Sien en KBO-PCOB. Het zijn websites en apps die essentieel zijn in het dagelijks leven en zeker voor mensen met een beperking. Ieder(in) noemt het onverteerbaar dat de digitale toegankelijkheid van zulke belangrijke websites nog steeds te wensen overlaat. Immers, overheden weten al sinds 2016 dat ze hieraan moeten werken. Gevolg is dat mensen met een beperking hun zaken bij de overheid lang niet altijd zelfstandig kunnen regelen.

Versnellingsaanpak

De Tweede Kamer heeft de regering onlangs opgedragen om begin 2022 met een versnellingsaanpak te komen. Dat moet leiden tot het versneld volledig toegankelijk maken van overheidswebsites en -apps. De Monitor Toegankelijkheid 2021 die nu gepubliceerd is, toont volgens Ieder(in) de urgentie van zo’n aanpak. Des te meer omdat eerder onderzoek uit 2019 in opdracht van het Rijk deels dezelfde uitkomst had.

Door: Nationale Zorggids