Psychische zorg bij mensen met laag IQ vaak onder de maat

Mensen met een laag IQ die ook een psychische stoornis hebben, vallen vaak buiten de boot. De ggz verwijst deze mensen vaak door naar de gehandicaptenzorg. Dat meldt NRC. 

Mensen met een IQ tussen het gemiddelde en een verstandelijke beperking hebben relatief vaak psychische problemen. Veel hulpverleners in de ggz zijn ervan overtuigd dat zij deze mensen niet de juiste zorg kunnen bieden en verwijzen hen daarom geregeld door naar de gehandicaptenzorg.

Een groot deel van deze groep heeft echter een laag IQ, maar geen verstandelijke beperking. Mensen met een laag IQ worden tegenwoordig al vrij snel ten onrechte als licht verstandelijk beperkt getypeerd.

Eigen niveau

Andersom is het ook het geval dat mensen met een laag IQ jarenlang psychiatrische trajecten volgen en dat er dan na lange tijd geconstateerd wordt dat de cliënt er weinig van begrepen heeft. Deze mensen hebben wel degelijk baat bij de behandeling van deze stoornissen. Het is echter van belang dat ze het traject op hun eigen niveau kunnen doorlopen.

Door: Nationale Zorggids