Normal_werkloosheid

Cedris, de vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt roept het kabinet op om de ambitie waar te maken en 40.000 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Cedris-leden willen de komende regeerperiode jaarlijks 10.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan helpen. Volgens Cedris-voorzitter biedt dit niet alleen perspectief voor veel mensen die nu aan de kant staan, maar helpt het ook de economie. Meer vacatures worden namelijk vervuld. Dit meldt Cedris. 

In het coalitieakkoord staat het voornemen om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen, maar een verdere uitwerking en concrete aantallen ontbreken, zegt Cedris. Daarom komt het met een voorstel dat realistisch en haalbaar is. Om 40.000 mensen aan het werk te kunnen helpen is een kostendekkende vergoeding voor de begeleiding naar werk noodzakelijk en een sociale infrastructuur die financieel gezond is. Daarom is ook enig herstelwerk nodig om de gevolgen van de eerdere bezuinigingen ongedaan te maken. Dit alles vraagt een investering dat oploopt van 141 miljoen in 2022 tot 367 miljoen in 2025, stelt de vereniging. 

El Mokaddem: "Betaald werk biedt perspectief, juist ook aan kwetsbare mensen. Mensen kunnen volwaardig meedoen aan de samenleving, het vermindert de risico’s op schulden en hogere zorgkosten en is daarmee ook effectief armoedebeleid. Dit is dus een investering die zich dubbel en dwars terugbetaalt. We willen daarom graag met minister Carola Schouten om tafel, om hierover verdere afspraken te maken."

Door: Nationale Zorggids