Pgb'ers krijgen steeds vaak minder vergoed

Mensen die zelf zorg inkopen met hun persoonsgebonden budget (pgb) klagen opnieuw over het aantal uren dat zorgverzekeraars vergoeden. Volgens Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een pgb, is er net als vorig jaar weer een groot aantal klachten binnengekomen. Dat meldt Trouw. 

Ongeveer 20.000 mensen krijgen een pgb van hun zorgverzekeraar. Hiermee regelen zij zelf de zorg die ze nodig hebben. Een keer in de twee jaar maken wijkverpleegkundigen een schatting hoeveel uren zorg deze mensen nodig hebben. Zorgverzekeraars mogen hier alleen met een goede reden van afwijken, maar volgens Per Saldo doen zij dit steeds vaker zonder te overleggen.

Mantelzorgers

Voor 2019 kwam dit hooguit tien keer per jaar voor. In de eerste helft van 2021 werd dit echter al meer dan 200 keer gemeld. Volgens advocaat Regien de Graaff vinden veel verzekeraars dat deze mensen het beste onbetaalde mantelzorg kunnen regelen.

Door: Nationale Zorggids