Nationale ombudsman gaat geldproblemen jongeren met beperking onderzoeken

De Nationale ombudsman gaat onderzoek doen naar financiële problemen bij jongeren met een beperking. De ombudsman wil weten welke invloed wet- en regelgeving heeft op deze groep. Dat meldt de Nationale ombudsman.

Het gaat in het bijzonder om jongeren met een beperking die rond moeten komen van een Wajong-uitkering of een uitkering onder de Participatiewet. Een groot deel van deze groep heeft te maken met financiële problemen.

Wet- en regelgeving

Deze groep krijgt relatief vaak te maken met complexe wet- en regelgeving. Vaak raken ze het overzicht kwijt en zijn ze niet goed op de hoogte van hun rechten en plichten. Om die reden doet de Nationale ombudsman hier onderzoek naar.

Eerder deed de Nationale ombudsman al onderzoek naar financiële problemen bij statushouders en jongeren in de bijstand. 

Door: Nationale Zorggids