Normal_corona_coronavirus

Nederland snakt naar het versoepelen van de ingrijpende coronamaatregelen. Voor mensen met een beperking is dat niet anders, zegt Ieder(in). Zij missen sociale contacten, cultuur, werk en onderwijs. Maar mensen die een verhoogd risico hebben bij een coronabesmetting, zien ook een keerzijde bij de versoepelingen. Minder maatregelen betekent meer besmettingen en meer risico’s voor de gezondheid. Ieder(in) dringt daarom in een brief aan de Tweede Kamer aan op het zorgvuldig en op een inclusieve manier versoepelen van de coronamaatregelen. Dit meldt Ieder(in). 

Bij de versoepelingen moet rekening worden gehouden met mensen met een bij corona kwetsbare gezondheid. Ieder(in) maakt zich zorgen over de groepen mensen voor wie een coronabesmetting ernstige gezondheidsschade oplevert. Hun levens kunnen nog altijd flink ontwricht raken. Daarom pleit de organisatie ervoor dat deze mensen zichzelf en hun naasten beter kunnen beschermen. De Tweede Kamer is gevraagd om FFP2-mondmaskers te verstrekken aan mensen die dat vanwege een medisch risico nodig hebben, basismaatregelen te blijven hanteren, ervoor te zorgen dat de werkomgeving en het onderwijs veilig zijn én om mogelijkheden voor thuiswerk en online onderwijs te behouden.

Te vroeg om digitale begeleidingscommissie af te schalen

De minister is van plan de inbreng van de Begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19 (DOBC) af te schalen. Deze commissie houdt in de gaten of digitale maatregelen zoals apps en websites wel toegankelijk, veilig en begrijpelijk zijn. De commissie doet volgens Ieder(in) belangrijk werk, omdat er ook apps en websites worden ingezet na de versoepelingen. Het werk van deze commissie moet worden voortgezet en de adviezen dienen bij de beslissingen over de maatregelen en middelen te worden meegenomen, vraagt Ieder(in) in en brief aan de Tweede Kamer.

Door: Nationale Zorggids