Normal_rolstoel__3_

Mensen met een beperking en hun naasten ervaren de Wet langdurige zorg (Wlz) als een veilig fundament om hun leven op te bouwen, vanwege de eenmalige indicatie die nodig is. Daarnaast is de mogelijkheid van financiering via een persoonsgebonden budget (PGB) belangrijk en waardevol, blijkt uit een kwalitatief onderzoek naar de ervaren kwaliteit in de gehandicaptenzorg. Het onderzoek is uitgevoerd door Panteia, meldt Volwaardig Leven. Aanleiding voor dit onderzoek en twee eerdere studies is de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg. 

De onderzoekers brachten de kwaliteit in kaart door te kijken in hoeverre de gehandicaptenzorg bijdraagt aan de kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking. Maar, omdat de groep mensen met een beperking die zorg ontvangt op basis van de Wlz zo divers is, concluderen de onderzoekers dat op deze vraag geen eenduidig antwoord is te geven.

Panteia stelt wel dat cliënten en naasten waardering hebben voor de professionals en ondersteuners die dagelijks bijdragen aan hun kwaliteit van bestaan. Ook constateren de onderzoekers dat verbetering van de gehandicaptenzorg continu de aandacht heeft van betrokken partijen. Zij noemen verschillende bewegingen, initiatieven en programma’s om de positie van personen met een beperking en de kwaliteit van de gehandicaptenzorg te verbeteren, waaronder het programma Onbeperkt Meedoen!, het ProgrammaVolwaardig Leven en de Visie 2030 van de VGN.

Arbeidsmarkt in zorg heeft aandacht

Naast deze positieve aspecten draagt de bestaande wijze van zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking echter niet altijd bij aan kwaliteit van bestaan, zo blijkt uit het onderzoek. De onderzoekers noemen als groot aandachtspunt de personeelstekorten en het personeelsverloop. Het project ‘arbeidsmarkt en vakmanschap’ is voor Volksgezondheid daarom ook een belangrijk onderdeel geweest van het programma Volwaardig Leven. En gezien de urgentie is het ook een van de vijf thema’s van de toekomstagenda.

Door: Nationale Zorggids