Normal_rolstoel_hand_ouderen_bejaarden

Patiëntenorganisaties kunnen weer een projectsubsidie aanvragen bij het ZonMw-subsidieprogramma Voor Elkaar! Het programma financiert projecten die eraan bijdragen dat mensen met een ziekte of beperking het leven kunnen leiden waar zij zelf voor kiezen. Organisaties kunnen maximaal 100.000 euro aanvragen. De deadline voor indienen is 24 maart. Dit meldt Ieder(in). 

Doelstelling van deze subsidieoproep is ‘Leren van elkaar’. Binnen deze oproep moet een keuze gemaakt worden uit twee thema’s: versterken van regionale belangenbehartiging of omgaan met de gevolgen van de coronapandemie. De gehonoreerde projecten moeten deelnemen aan leernetwerken binnen een van deze thema’s.

De deadline voor het indienden van een projectidee is 24 maart 2022 om 14.00 uur. In eerste instantie gaat het om een projectidee. Pas in een latere fase (tussen 17 mei en 21 juni) wordt het volledige projectplan ingediend. Organisaties kunnen maximaal 100.000 euro voor een project aanvragen bij ZonMw. In deze subsidieronde is het totale beschikbare subsidiebudget 1.800.000 euro.

Voor elkaar

Het programma ‘Voor elkaar!’ van ZonMw financiert organisaties die opkomen voor de belangen van mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische problemen zijn voortdurend in ontwikkeling. Het biedt ruimte voor projecten die bijdragen aan het versterken van inclusie, gelijkwaardigheid, empowerment of eigen regie. Impact en bereik zijn belangrijke waarden in het programma Voor elkaar!.

Door: Nationale Zorggids