Meld je ervaringen met stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen

Op 16 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen, met op 14 en 15 maart de mogelijkheid om vervroegd te stemmen. Ieder(in) opent vandaag een meldpunt om te volgen of mensen met een beperking goed aan de verkiezingen kunnen meedoen. Bij dit meldpunt kan je zowel positieve als negatieve ervaringen melden. Dat meldt Ieder(in). 

Alles wat bij toegankelijk stemmen komt kijken, kan je bij het meldpunt kwijt. Je melding hoeft dus niet per se te gaan over de toegankelijkheid van het stembureau of stembiljet. Het kan ook gaan over de bejegening op het stembureau. Of bijvoorbeeld over de toegankelijkheid van de partijprogramma’s van politieke partijen.

Vanaf 7 maart open

Het meldpunt gaat een week voor de verkiezingen van start en sluit een week na de verkiezingen. Meldingen kunnen online gedaan worden via het Meldpunt Onbeperkt Stemmen. Telefonisch melden kan ook, via 085 – 400 70 22.

Ondersteuning lobby

Ieder(in) vindt het meldpunt belangrijk, omdat stemmen een grondrecht is dat voor iedereen moet gelden. Daar komt bij dat Ieder(in) meerdere lobbytrajecten heeft lopen om de toegankelijkheid van het stemproces te verbeteren. De meldingen dienen dan ook ter ondersteuning van deze lobby.

Door: Nationale Zorggids