Ga online in gesprek met de Nationaal Coördinator Discriminatie en Racisme

Sinds oktober 2021 heeft Nederland een Nationaal Coördinator Discriminatie en Racisme (NCDR). De Nationaal Coördinator gaat aan de slag met een meerjarig nationaal programma tegen racisme en discriminatie. Hiervoor worden via verschillende bijeenkomsten signalen opgehaald uit de samenleving. Ook bij mensen met een beperking of chronische ziekte. Dat meldt Ieder(in). 

Op woensdagavond 30 maart van 19:00 uur tot 21:00 uur gaat de nationaal coördinator Rabin Baldewsingh in gesprek met mensen met een beperking of chronische ziekte. Dit gesprek moet meer inzicht geven waar en hoe mensen met een handicap discriminatie en uitsluiting ervaren.

Praat mee, deel jouw ervaring met discriminatie

Welke drempels kom jij tegen als persoon met een handicap en wat gebeurt er als je discriminatie aankaart? En wat is er nodig om discriminatie van mensen met een handicap te stoppen? Hoe zorgen we dat iedereen gelijk behandeld wordt? Dit gesprek wordt georganiseerd in samenwerking met Niets Over Ons Zonder Ons en Ieder(in).

Meerjarenprogramma Aanpak discriminatie en racisme

De uitkomsten van het gesprek gebruikt het NCDR voor een nationaal meerjarenprogramma om de aanpak van discriminatie en racimse te versterken. Eén van de speerpunten is de aanpak van discriminatie van mensen met een handicap of chronische ziekte. Doe mee en laat zo ook jouw stem horen. 

Heb je vragen? Stuur dan een mail naar vnproject@iederin.nl

Door: Nationale Zorggids