Normal_tandarts

Mensen met een beperking in de langdurige zorg hebben vaak helemaal geen aanvullende tandartsverzekering nodig, maar verzekeraars doen er niets aan om het afsluiten ervan tegen te gaan. Zodoende zijn er veel mensen met een beperking in de Wet langdurige zorg (Wlz) die aanvullend zijn verzekerd voor de tandarts, terwijl de wet deze kosten vergoedt. Dit meldt MAX Meldpunt. 

De kosten voor de tandarts komen voor rekening van de instelling voor deze bewoners, omdat zij een indicatie hebben voor verblijf met behandeling. Een aanvullende tandartsverzekering is voor die groep bewoners daarom onnodig. 

Verkeerde Menzis

Ouders van kinderen met een beperking hebben hierover meermaals aan de bel getrokken. Een van de ouders krijgt uiteindelijk excuses van zorgverzekeraar Menzis en krijgt 83.000 euro terug aan - door hem en andere ouders - te veel betaalde premie. In 2020 sleepte een andere groep ouders Menzis voor de rechter. Echter, ze hadden de verkeerde Menzis gedagvaardigd. Niet de zorgverzekeraar, maar Menzis N.V. had aangeklaagd moeten worden als verantwoordelijk de aanvullende verzekeringen.

Privacy

Menzis is nog steeds van mening dat het niets verkeerd doet. Volgens de privacywet mag de verzekeraar geen controles op overbodige verzekeringen doen, en mag zorgverzekeraar Menzis geen informatie delen met het Menzis Zorgkantoor. Het zorgkantoor kan indicaties voor langdurige zorg inzien. Bovendien is het volgens de verzekeraar de verantwoordelijkheid van de verzekerde om wel of geen aanvullende verzekeringen af te sluiten.

De rechtszaak tegen Menzis dient op donderdag 31 maart 2022.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky