Gemeenten moeten makkelijker Wmo en jeugdzorg kunnen inkopen

Op 19 april stemt de Tweede Kamer over een wetsvoorstel van staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid om het voor gemeenten makkelijker te maken om jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning in te kopen. Dit meldt de Tweede Kamer

Gemeenten organiseren sinds 7 jaar de jeugdzorg en Wet maatschappelijke ondersteuning. Dit gebeurt vaak via aanbestedingen, waarvoor gemeenten nu een uitgebreid en ingewikkeld proces moeten optuigen dat alle betrokken partijen veel tijd en geld kost.

De wetswijziging van Van Ooijen moet het inkopen van zorg makkelijker maken en er ook voor zorgen dat er betere afspraken komen over redelijke prijzen en over zorgvuldigheid in het aanbestedingsproces. De staatssecretaris denkt dat dit meer ruimte oplevert voor dialoog en samenwerking tussen zorgaanbieders en gemeenten.

Gaat de wet ver genoeg?

Lisa Westerveld van GroenLinks vraagt zich af of de wet wel ver genoeg gaat. Het lieft zou ze helemaal af willen van aanbestedingen bij het inkopen van jeugdzorg en Wmo. Ook Maarten Hijink neemt liever afscheid van wat hij het “aanbestedingscircus” noemt. Gemeenten zouden zelf een organisatie kunnen beginnen die de huishoudelijke zorg voor haar rekening neemt, stelt hij algemeen voor. Van Ooijen antwoordt daarop dat gemeenten niet verplicht zijn om alle vormen van zorg aan te besteden. Ze kunnen bijvoorbeeld ook kiezen voor subsidieregelingen.

Minder regeldruk

Volgens Fonda Sahla van D66 zijn clienten gebaat bij minder regeldruk. Professionals kunnen zich daardoor meer bezighouden met zorg in plaats van papierwerk. PVV-Kamerlid Vicky Maeijer vreest ervoor dat de extra regels rondom prijzen en zorgvuldigheid alsnog voor extra werklast zorgen. Ook Lucille Werner van de PvdA wil weten of de wet doet waarvoor die bedoeld is: zorgen voor meetbaar minder administratieve lasten voor gemeenten en zorgaanbieders. De staatssecretaris reageert dat het voorstel erop gericht is de werkdruk juist te verminderen. Gemeenten gaan met de nieuwe regels daadwerkelijk minder tijd kwijt zijn aan bijvoorbeeld het opzetten van een offertetraject.

Van Ooijen hoopt op langdurende contracten bij gemeenten en ziet dat dat ook steeds vaker gebeurt. Er zijn daarnaast handreikingen beschikbaar voor gemeenten ter ondersteuning bij het inkoopproces.

Afbeelding: Martijn Beekman