Studenten met beperking gezocht voor onderzoek online onderwijs universiteiten

Ben jij een universiteitsstudent met een beperking en wil jij graag je stem laten horen over online onderwijs? Neem dan contact op met Ieder(in). Zij onderzoeken de ervaringen van studenten met een beperking met het gebruik van online onderwijs. Dat meldt Ieder(in). 

Door de coronapandemie moesten universiteiten plotseling overschakelen naar online onderwijs, maar nu zijn veel universiteiten weer volledig overgegaan op onderwijs op locatie. Het zou echter zonde zijn als het onderwijs weer doorgaat op de oude voet, want er zijn veel aanwijzingen dat online onderwijs kan helpen om het onderwijs inclusiever te maken.

Iederin(in) wil daarom heel precies nagaan wat online onderwijs heeft betekend voor studenten met een beperking. Welke voordelen had het en voor wie? En welke studenten konden er niet of moeilijker mee overweg?

Beleidsadvies

Om dit te onderzoeken worden studenten met verschillende soorten beperkingen gezocht: fysiek, psychisch, zintuigelijk en met een chronische ziekte. Het onderzoek moet uiteindelijk leiden tot een beleidsadvies aan universiteiten, waarin wordt beschreven onder welke omstandigheden online onderwijs kan bijdragen aan inclusiever onderwijs.

Interviews

Voor dit onderzoek is Ieder(in) op zoek naar studenten die gedurende zo’n 60 minuten geïnterviewd willen worden over hun ervaringen met online/hybride onderwijs. De interviews vinden online plaats, maar indien gewenst kan een interview ook op locatie plaatsvinden.

Alle interviews worden anoniem verwerkt in het onderzoek. In de informatiebrief die elke mogelijke deelnemer krijgt, lees je hier meer over. Het onderzoek is goedgekeurd door de Facultaire Ethische Toetsingscommissie van de Universiteit Utrecht.

Deelnemersprofiel

Het profiel voor deelnemers is als volgt:
- Je studeert op dit moment aan een Nederlandse universiteit
- Je bent een student met een beperking
- Je hebt ervaring met studeren vóór en tijdens de coronapandemie

Heb je interesse om geïnterviewd te worden of vragen over dit onderzoek? Neem dan contact op met Ieder(in) via s.bakker@iederin.nl of stuur een appje of bel naar 06 23347721.

Door: Nationale Zorggids