Normal_pexels-mart-production-8327691

Op 13 juni 2022 ondertekenen revalidatie-instellingen voor mensen met een visuele beperking, geleidehondenscholen en vertegenwoordigers van gebruikers het convenant 'Samenwerking bij het aanvraagtraject blindengeleidehonden'. De afgelopen twee jaar werkten betrokken partijen aan de totstandkoming ervan voor een optimaal traject bij de aanvraag van een blindengeleidehond. Dit meldt Koninklijke Visio.

Voor het verkrijgen van een geleidehond doorloopt de aanvrager een route van twee parallelle trajecten: een bij de revalidatie instelling voor het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden en een bij de hondenschool gericht op de relatie tussen gebruiker en hond. Door het opstellen van het convenant zijn verantwoordelijkheden en taakverdeling bij het traject van aanvraag, training en levering helder en eenduidig geworden voor alle betrokken partijen. De Oogvereniging is betrokken als stem van de gebruiker.

Hoe regel je de aanvraag van een blindengeleidehond?

De aanvraag van een geleidehond kan veel vragen oproepen. Daarom is ook een brochure ontwikkeld, met informatie uit het convenant over het aanvraagtraject van een (vervangende) geleidehond, wat een geleidehond wel en niet kan en de zes stappen in het aanvraagtraject.

Samenwerkende organisaties

Aan dit convenant hebben Koninklijke Visio, Bartiméus, Koninklijke Kentalis, de hondenscholen Gaus Assistentiehonden, KNGF Geleidehonden, Stichting DCN Geleidehonden, geleidehondenschool Herman Jansen en de Oogvereniging meegewerkt.

Door: Nationale Zorggids