Zes jaar VN-verdrag Handicap: 'We zijn er nog lang niet'

Op 14 juni 2016 werd het VN-verdrag Handicap in Nederland ondertekend, na jaren lobby vanuit gehandicaptenorganisaties. Daarmee beloofde de Nederlandse staat ons land toegankelijk en inclusief te maken. Zes jaar later kijkt Ieder(in) naar de stand van zaken. “Zolang mensen met een beperking hun leven niet naar wens en vermogen kunnen inrichten, zijn we er nog niet.” Dat meldt Ieder(in). 

Het VN-verdrag Handicap heeft in Den Haag en ver daarbuiten mensen aan het denken gezet over toegankelijkheid en inclusie. Ook in de media is er veel aandacht voor het leven van mensen met een beperking. Illya Soffer, directeur van Ieder(in): “Het is mooi om te zien dat bijvoorbeeld een onderwerp als fysieke toegankelijkheid hoger op de agenda staat. Niet alleen bij de overheid, maar ook in het bedrijfsleven. We zien vaker ‘accessibility officers’ of vergelijkbare functionarissen bij bedrijven die zich met de toegankelijkheid van een organisatie bezighouden.”

Stelselmatige uitsluiting en achterstanden

Maar daarmee is ons land niet in één keer inclusief. Het VN-verdrag Handicap gaat over veel meer dan toegankelijkheid. Het mensenrechtenverdrag gaat ook over waar mensen staan in de samenleving en hun bestaanszekerheid. Daarover maakt Soffer zich zorgen: “Als het over sociale en economische rechten gaat, ben ik minder positief. Op het gebied van werk, onderwijs en inkomen zie je de dat mensen met een handicap vaak op achterstand blijven en stelselmatig uitgesloten worden.”

Deltaplan voor inclusie

Dat los je niet op met goede intenties, maar met een goed doordacht plan. Illya Soffer noemt het een ‘deltaplan voor mensen met een beperking’. “Voor ons blijft de grote wens dat er een lange termijn-plan komt, dat minder politiek is en echt gaat over wat Nederland wil bereiken op het gebied van inclusie en toegankelijkheid.

Het VN-verdrag maakt zoiets mogelijk en het is nodig, vindt Soffer: “Zolang geboren worden met een beperking, of een beperking oplopen in je leven een garantie is voor armoede en uitsluiting, vind ik dat we nog veel en veel harder aan de uitvoering van het VN-verdrag Handicap moeten trekken.”

Door: Nationale Zorggids