Ieder(in) doet verbetervoorstellen voor meer toegankelijke televisie

Vandaag is er een commissiedebat in de Tweede Kamer over toekomstig mediabeleid. Dit debat gaat over voorstellen van staatsecretaris Uslu van Cultuur en Media om het coalitieakkoord uit te werken. In deze voorstellen ontbreekt een aanpak voor het verbeteren van toegankelijkheid van televisieprogramma’s. Terwijl in het coalitieakkoord juist de ambitie om het tv-aanbod toegankelijker te maken nadrukkelijk wordt genoemd. Ieder(in) roept daarom kabinet en Tweede Kamer op mensen met een beperking niet te vergeten bij de uitwerking van het coalitieakkoord.

In het coalitieakkoord toonde het kabinet de ambitie om de toegankelijkheid van audiovisuele media te bevorderen: “Programma’s van de Nederlandse Publieke Omroep worden zoveel als mogelijk toegankelijk voor mensen met een audiovisuele beperking. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van onder andere audiodescriptie, gebarentolken en (gesproken) ondertiteling.” 

Helaas komt dit niet terug in de zogenoemde ‘hoofdlijnenbrief’ van staatssecretaris Uslu over toekomstig mediabeleid. Terwijl er toch verschillende mogelijkheden zijn om media meer toegankelijk te maken voor mensen met een (audiovisuele) beperking. 

Verbetervoorstellen

Een coalitie van belangenorganisaties voor mensen met een beperking waaronder Ieder(in) en kennis- en expertiseorganisaties roept gezamenlijk op om met concrete verbeterwensen aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld:

  • Neem kwantitatieve en kwalitatieve doelen op in de Mediawet.
  • Richt een breed adviesorgaan op met (ervarings)deskundigen van belangenorganisaties en kennis- en expertiseorganisaties.
  • Kom met een jaarlijkse onafhankelijke monitor over de kwantitatieve en kwalitatieve vooruitgang en de tevredenheid van kijkers (met een beperking) over toegankelijkheid van televisieprogramma’s.

Daarom vraagt Ieder(in) nu de Kamer om staatssecretaris Uslu te vragen met voorstellen te komen. Zodat wat er in het coalitieakkoord staat over toegankelijke televisieprogramma’s staat ook wordt uitgewerkt. Ze vragen om bij het ontwikkelen van deze voorstellen de mensen om wie het gaat en hun vertegenwoordigende organisaties te betrekken.     

Door: Nationale Zorggids