'Onnodig veel leerlingen naar het speciaal onderwijs'

Het reguliere onderwijs kan leerlingen met milde gedragsstoornissen of hoogbegaafdheid niet genoeg hulp en ondersteuning bieden, waardoor ze vaker uitstromen naar het speciaal onderwijs. De problemen onder deze groep leerlingen worden op het reguliere onderwijs zo groot, dat ze met een arsenaal aan problemen op het speciaal onderwijs instromen. Dit meldt NU.nl. 

Volgens de Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs (SGO) vallen door de lerarentekorten steeds meer kinderen tussen wal en schip. Ook de grote klassen vergroten de problemen voor leerlingen met problemen thuis, milde gedragsstoornissen of hoogbegaafdheid. Docenten hebben daardoor niet genoeg tijd voor hun leerlingen die extra aandacht nodig hebben. En als de situatie dreigt te escaleren, hebben scholen onvoldoende ondersteuners en gedragstherapeuten in huis.

Te complex voor regulier onderwijs

Door deze combinatie van factoren, stapelen de problemen zich op en worden ze steeds vaker te complex voor het reguliere onderwijs. Niet alle vormen van ondersteuning zijn verplicht voor scholen, maar ook de jeugdhulp wordt vaak pas te laat ingeschakeld. Het kost zo veel moeite om überhaupt hulp te krijgen als kind. Wanneer gaan we weer goed voor elkaar zorgen in dit land?", vraagt Johan van Triest van de SGO zich af.

Kennis overdragen

Sinds 2 jaar is er sprake van een constante groei van leerlingen op cluster 4-scholen; scholen voor kinderen met ernstige gedragsproblemen of psychiatrische problemen. Het gaat om een groep kinderen die instroomt, die niet naar het speciaal onderwijs had gehoeven als hun problemen op tijd waren aangepakt. Vooralsnog zijn er geen wachtlijsten in het speciaal onderwijs en in de tussentijd zijn so-docenten druk bezig hun kennis over te dragen aan hun collega’s op het reguliere onderwijs, zodat leerlingen minder vaak hoeven uit te stromen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky