In een dag uitsluitsel over cochleair implantaat

De afdeling KNO van het Erasmus MC brengt in een pilotproject de wachttijd voor een cochleair implantaat (CI) drastisch terug. Vanaf nu horen patiënten binnen een dag of zo’n implantaat voor hen een optie is. Voorheen duurde dat enkele maanden. Dat meldt het Erasmus MC. 

Het cochleair implantaat (CI)-team van het Erasmus MC pakt het traject tussen aanmelding voor zo’n gehoorimplantaat en uitsluitsel voortaan anders aan. Waar een patiënt voorheen meerdere keren naar het ziekenhuis moest komen voor een serie onderzoeken en gesprekken, gebeurt dat nu allemaal op een dag.

Aan het einde van die dag krijgt de patiënt meteen te horen of een CI wel of geen optie is. In de oude situatie kon er maanden zitten tussen de eerste afspraak en het moment dat de patiënt weet waar hij aan toe is.

Onderzoeken en gesprekken

De afdeling KNO is de eerste in Nederland die op deze manier gaat werken. Het gaat om een pilot die vanaf september 2022 loopt. In de praktijk ziet dat er zo uit: gegadigden voor een CI beginnen de ochtend met verschillende onderzoeken. Denk daarbij aan gehoortesten, een CT-scan van het binnenoor, een onderzoek door de logopedist en gesprekken met een maatschappelijk werker.

Tijdens de lunch worden patiënten voorgelicht over de verschillende merken CI en hun mogelijkheden en beperkingen. Het CI-team gebruikt die tijd om de uitslagen te bespreken en een oordeel te vormen. ’s Middags krijgen patiënten die uitslag meteen te horen en kan een eventuele operatie worden ingepland.

Groeiende stroom

"Wij verwachten met deze aanpak de groeiende stroom aan patiënten met ernstige slechthorendheid beter en efficiënter te kunnen helpen", zegt KNO-arts Robert Jan Pauw. In 2020 waren er rond de 795.000 Nederlanders bij de huisarts bekend met de diagnose gehoorverlies. Voor de groep met ernstige slechthorendheid kan een CI geschikt zijn.

De komende tien jaar zal de vraag naar CI’s flink toenemen, verwachten Pauw en zijn collega klinisch-fysicus-audioloog Jantien Vroegop. "Nog niet iedereen die in aanmerking komt voor een CI klopt momenteel bij ons aan. Naar schatting zien we nu slechts 15 tot 20 procent van de mensen die eigenlijk in aanmerking zou komen voor een CI", aldus Vroegop.

Bij de verwachte stijging speelt ook mee dat een CI steeds eerder en voor steeds meer mensen een mogelijkheid wordt. Het CI-team van het Erasmus MC plaatst nu zo’n 86 CI’s per jaar. Landelijk gaat het om 400 tot 600 implantaten per jaar.

Door: Nationale Zorggids