Normal_normal_rolstoel_beperking_handicap

Heel veel mensen met een beperking of chronische ziekte kampen al jaren met financiële problemen en een gebrek aan bestaanszekerheid. Het leidt tot stress, verergering van gezondheidsklachten en gevoelens van uitzichtloosheid. De leefsituatie van mensen met een beperking is nog verder verslechterd door de sterk oplopende prijzen. De energiemaatregelen die het kabinet wil nemen, helpen wel maar zijn niet voldoende voor mensen die vanwege hun beperking of chronische ziekte onvermijdbare extra energiekosten hebben. Ieder(in) stelt daarom vijf noodmaatregelen voor om de ergste nood - ook voor  dit jaar - te lenigen. Dit meldt Ieder(in). 

Het kabinet gaat een prijsplafond invoeren voor energiekosten tot de limiet van wat een huishouden gemiddeld aan energie gebruikt. Voor mensen met een beperking is echter een breder pakket aan noodmaatregelen nodig. Want ze hebben vaak een hoger energieverbruik dan gemiddeld door extra stoken en gebruik van hulpmiddelen, zoals een elektrische rolstoel, en medische apparatuur.

Verder treft de algehele stijging van de prijzen hen extra hard. Velen hebben al een leven lang te maken met een stapeling van problemen. Zoals een ontoereikend of onzeker inkomen, hoge zorg- en ondersteuningskosten, en een gebrek aan betaalbare, toegankelijke woonruimte. Recent onderzoek van de Nationale Ombudsman laat zien dat zelfs jongeren met een beperking kampen met langdurige financiële problemen.

Vijf noodmaatregelen voor de komende maanden

Ieder(in) stelt vijf noodmaatregelen voor, naast de tegemoetkomingen die het kabinet voor volgend jaar al heeft aangekondigd. Deze maatregelen helpen snel en kunnen zonder grote uitvoeringsproblemen worden doorgevoerd: kom met een gerichte compensatie voor energiekosten voor mensen met een beperking of chronische ziekte en verhoog daarbij ook de inkomensgrens voor energietoeslag, maak de bijzonder bijstand en bestaande toeslagen beter toegankelijk, stop met hardvochtig handhaven zoals verrekeningen of huisuitzettingen en informeer mensen beter over bestaande regelingen voor financiële ondersteuning.  Tot slot wil Ieder(in) dat de financiele positie van voedselbanken gegarandeerd wordt.

Helaas is ook een deel van mensen met een beperking of chronische ziekte aangewezen op ondersteuning vanuit voedselbanken. De voedselbanken dienen over voldoende voorraad te beschikken en gezonde voeding aan te kunnen bieden. Voedselbanken moeten daarom voldoende budget hebben deze winter.

Door: Nationale Zorggids