Hybride werken met een beperking: deel je ervaring

Sinds de coronacrisis is het aantal mensen dat hybride werkt enorm toegenomen. Steeds meer mensen kiezen dus zelf wanneer ze thuis, op kantoor of ergens anders willen werken. Dat brengt nieuwe kansen met zich mee voor een inclusieve arbeidsmarkt, maar het roept ook nieuwe vragen op. Ieder(in) hoort daarom graag over jouw ervaringen met hybride werken. Wat bevalt goed en wat kan beter? Dat meldt Ieder(in). 

Veel mensen ervaren hybride werken als positief. Thuiswerkend kun je makkelijker je eigen tijd in delen. Dit biedt veel voordelen voor mensen die bijvoorbeeld wisselend energie hebben over de dag. En niet iedere dag werken op locatie, betekent ook dat tijdrovend en soms vermoeiend openbaar vervoer niet nodig is. Op deze manier draagt hybride werken bij aan een inclusieve arbeidsmarkt.

Belangrijke voorwaarden voor inclusief hybride werken

Het is belangrijk dat mensen met een beperking net zoveel profiteren van hybride werken als mensen zonder beperking. Daarvoor is het belangrijk dat de juiste voorwaarden worden gecreëerd. Zo is het belangrijk dat voorzieningen en werkplekaanpassingen ook thuis worden verstrekt. Ieder(in) heeft hier aandacht voor gevraagd onder andere richting de behandeling van de Wet werken waar je wilt. Deze wet zorgt ervoor dat werknemers meer recht krijgen om thuis te werken. Ieder(in) is daarom ook blij dat minister Schouten (Armoedebeleid) voor de zomer heeft aangegeven in gesprek te zijn met het UWV om de tijdelijke verruiming van voorzieningen voor thuiswerken blijvend te maken. Ieder(in) vindt het belangrijk dat de tijdelijke verruiming zo snel mogelijk blijvend wordt gemaakt.

Deel je ervaringen

Ieder(in) vindt het belangrijk om zowel positieve als negatieve ervaringen te horen over hybride werken. Wil jij jouw ervaring delen? Mail dan naar meldpunt@iederin.nl.

Adviesdesk Hybride Werken

Heb jij als organisatie of werknemer vragen over hybride werken, neem eens contact op met de hybridewerkdesk.

Door: Nationale Zorggids