Normal_absolutvision-uudgnhjdnso-unsplash__1_

Tweede Kamerlid Lisa Westerveld van GroenLinks presenteerde vorige week de initiatiefnota ‘Ons land is beperkt’ met daarin 71 concrete voorstellen om ervoor te zorgen dat mensen met een handicap volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. De nota gaat uit van het VN-verdrag Handicap en de voorstellen moeten leiden tot wezenlijke verbeteringen op het terrein van zorg, wonen, werken, school, vervoer, inkomen en gezondheid. De nota wordt later door de Tweede Kamer en het kabinet besproken. Dit meldt Ieder(in).

In de initiatiefnota staat onder meer het voorstel dat nieuwe maatregelen en wetgeving voortaan eerst getoetst moeten worden aan het VN-verdrag Handicap, zodat ze VN-proof zijn en bijdragen aan de inclusieve samenleving. Ook stelt Westerveld voor dat er een maximaal bedrag van 385 euro komt voor de totale eigen bijdrage die mensen moet opbrengen voor zorg- en ondersteuningskosten. Daarnaast moet de Banenafspraak uitbreiden en waar nodig een loonkostensubsidie worden ingevoerd voor werkgevers, zodat werkenden met een arbeidsbeperking minstens het minimumloon verdienen.

Toegankelijkheid openbaar vervoer

De nota bevat ook een voorstel om de toegankelijkheid en beschikbaarheid van het openbaar vervoer voor mensen met een beperking aanzienlijk beter moet en dat dit beter getest wordt. Ondersteuning voor inclusief onderwijs en toegankelijkheid van onderwijsvoorzieningen is nodig en er moet één loket komen voor hulpmiddelen. GroenLinks wil dat er langdurige indicaties voor alle zorgwetten komen, 15 procent van de woningen van woningbouwverenigingen geschikt en beschikbaar zijn voor mensen met een beperking en dat beter wordt bijgehouden hoe het gaat mensen met een beperking (bijvoorbeeld door het CBS).

De voorstellen zijn opgesteld met de inbreng van onder meer ervaringsdeskundigen, Per Saldo, Ongehinderd, het Gehandicapte Kind, FNV, Balans, stichting Liz, Coalitie voor Inclusie en Ieder(in). 

Door: Nationale Zorggids