Normal_girl-with-down-syndrome-in-video-chat-2022-09-28-22-38-04-utc-min__1_

Zaterdag 3 december 2022 is het de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking, kortweg Wereld Gehandicapten Dag. Wereldwijd vraagt de Verenigde Naties op deze dag extra aandacht voor de mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een beperking. Is deze extra aandacht in Nederland nog nodig? Nederland heeft het VN-verdrag Handicap immers al in 2016 geratificeerd? En we zijn een welvarend land. Is Wereld Gehandicapten Dag voor ons land nog een belangrijke dag? Jazeker wel, zegt belangenbehartiger Ieder(in). Dit meldt Ieder(in). 

Het hele jaar door vraagt Ieder(in) aandacht voor de aanhoudende achterstandspositie van mensen met een beperking. Die achterstand ervaren mensen met een beperking op alle terreinen van het leven: wonen, werken, leren, vervoer en meer.

Oproep aan mensen op cruciale posities: Beste .., werk elke dag mee aan

De verhalen die Ieder(in) bereiken, tonen het onomstotelijk aan: aandacht voor de positie van mensen met een beperking is nog steeds hard nodig, ook in Nederland. Daarom spreekt de belangenbehartiger op Wereld Gehandicapten Dag iedereen aan die beslissingen neemt die van invloed zijn op het dagelijks leven van mensen met een beperking. Ieder(in) doet een oproep aan iedereen die invloed heeft, aan touwtjes kan trekken of knopen kan doorhakken:

"Beste
Minister,
Tweede Kamerlid,
Raadslid,
schoolbestuurder,
werkgever,
architect,
beleidsmedewerker,
directeur,
ondernemer,
etc,
etc,

werk elke dag mee aan de verbetering van de positie van mensen met een beperking. Betrek hen bij de beslissingen die je neemt en zorg er zo samen voor dat Nederland echt toegankelijk en inclusief wordt."

#WereldGehandicaptendag2022 #WerkElkeDagMeeAan