Normal_man-with-disability-riding-in-wheelchair-in-the-ci-2022-01-19-00-08-59-utc-min__1_

Mensen met een beperking moeten volledig toegang hebben tot rechtsbescherming. Maar daar is nu onvoldoende sprake van, stelt het College voor de Rechten van de Mens in zijn jaarlijkse monitor over het VN-verdrag handicap. Dit bevestigt de signalen die Ieder(in) binnenkrijgt. Voor mensen met een beperking is recht hebben nog lang niet gelijk aan je recht krijgen. Volgens het College moet de overheid onder meer een nationaal actieplan ontwikkelen om de rechtsbescherming van mensen met een beperking te garanderen. Dit meldt Ieder(in). 

De belangrijkste aanbevelingen van het College zijn dat er een Nationaal Actieplan nodig is om de rechtsbescherming te garanderen, dat het Facultatief Protocol bij het VN-Verdrag ondertekend moet worden en het verschil in rechtsbescherming tussen Caribisch Nederland en Europees Nederland opgeheven moet worden. Ook moet de werking van het VN-Verdrag worden uitgebreid naar Caribisch Nederland.

Toegang tot de rechter

Het College is toezichthouder op de uitvoering van het VN-verdrag handicap in Nederland. Dit verdrag beschermt de rechten van mensen met een beperking. Als toezichthouder publiceert het College ieder jaar een monitor over de stand van zaken rondom dit verdrag. Dit jaar staat het thema ‘Toegang tot de rechter centraal’. Toegang tot de rechter gaat over gelijkheid en toegankelijkheid bij rechtsbescherming. Niet alleen bij de rechter, maar bijvoorbeeld ook al bij arrestatie, verhoor, bezwaar bij gemeenten en UWV, klachten over verplichte of onvrijwillige zorg. Ook moeten mensen met een beperking, net als ieder ander, werkzaam kunnen zijn binnen de rechtsbescherming.

Door: Nationale Zorggids