'Duurt nog jaren voordat alle gemeenten zijn aangesloten op PGB Portaal'

Het kan nog jaren duren voordat alle gemeenten zijn aangesloten op het nieuwe PGB Portaal, laat minister Conny Helder voor Langdurige Zorg weten. Gemeenten hebben bepaalde onderdelen in het portaal nodig die nog niet gebouwd zijn. In 2016 werd het besluit voor een nieuw pgb-portaal al genomen. Dit meldt Skipr. 

Volgens het ministerie van Volksgezondheid is het huidige systeem voor aanvraag en beheer van het persoonsgebonden budget (pgb) fraudegevoelig en leidt het nog te vaak tot problemen. Het nieuwe portaal is er voor budgethouders en budgetverstrekkers, maar de bouw ervan loopt al sinds het begin traag. Inmiddels is er een jarenlange vertraging ontstaan en zijn de kosten flink opgelopen.

Verschillende zorgwetten 

Een deel van het probleem ligt bij de verstrekking van de pgb’s. Het persoonsgebonden budget valt namelijk onder verschillende zorgwetten en daar horen dus ook verschillende budgetverstrekkers bij. Pgb-houders die zorg ontvangen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgen hun budget bijvoorbeeld van zorgkantoren, terwijl gemeenten dat voor mensen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet uitbetalen. Zorgverzekeraars verstrekken pgb’s aan mensen die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) vallen.

De 31 zorgkantoren zijn aangesloten op het nieuwe PGB Portaal, maar voor zorgverzekeraars en gemeenten geldt dat er aanvullingen gedaan moeten worden in het systeem. Gemeenten hebben bijvoorbeeld functionaliteiten voor zorgfuncties, budgetfuncties en de ondersteuning van meerdere vertegenwoordigers nodig. Daar ligt momenteel ook de focus op, laat minister Helder weten.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky