Ieder(in) verwelkomt vier nieuwe leden

Vier landelijke organisaties hebben zich als nieuw lid aangesloten bij Ieder(in). Ze verwelkomen de Landelijke Pijn Organisatie, FOSS oudervereniging, de Landelijke Vereniging van OuderInitiatieven en Vereniging Mobility. Dat meldt Ieder(in). 

Landelijke Pijn Organisatie

De Landelijke Pijn Organisatie (LPO) zet zich in voor volwassenen die te maken hebben met chronische pijn. De LPO werkt aan één platform voor en met pijnpatiënten. De LPO ontwikkelt een website (Pijnstad) voor iedereen die op zoek is naar goede informatie over pijn, behandelopties en zelfzorg. En voor pijnpatiënten die contact zoeken met andere mensen met pijn; om ervaringen en tips te delen met elkaar.

FOSS oudervereniging

FOSS is de landelijke oudervereniging van en voor ouders van kinderen met een TaalOntwikkelingsStoornis of kinderen die slechthorend zijn. FOSS organiseert regelmatig ontmoetingen tussen ouders (ook voor ouders die niet lid zijn van FOSS)

Landelijke Vereniging van OuderInitiatieven

De Landelijke Vereniging van OuderInitiatieven zet zich in voor de belangen van ouderinitiatieven en het uitwisselen van kennis en ervaring. Daarnaast heeft de LVOI een nieuwe stichting opgericht, die onafhankelijk opereert van de LVOI: De stichting Dienstverlening Ouderinitiatieven (SDOI). De SDOI heeft een regeling  in het leven geroepen voor het bemiddelen bij ‘kwesties en klachten’ die kunnen ontstaan binnen ouderinitiatieven.

Vereniging Mobility

logo MobilityMobility is een landelijke vereniging van cliëntenraden, Wsw, werk en inkomen en brede adviesraden Sociaal domein. Mobility komt op voor de belangen van mensen met een arbeidsbeperking of een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Door: Nationale Zorggids