Normal_blind__visuele_beperking

Na een positieve evaluatie van de eerste programmaperiode (2019-2022) is het programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten (ZG) met 4 jaar verlengd. De nieuwe programmaperiode loopt van 2023 tot en met 2026. Dit meldt ZonMw. 

Begin 2022 vond er een onafhankelijke evaluatie van het programma Expertisefunctie ZG 2019-2022 plaats. Hierin is onderzocht of het gewenste eindmodel en programmadoelstellingen zijn behaald. Ook is gekeken hoe ZonMw haar rol hierin heeft vervuld. Uit de evaluatie blijkt dat deze punten voor een groot deel zijn geslaagd.

Programmaperiode 2023-2026

Maar natuurlijk zijn er ook verbeterpunten, aldus ZonMw. Aan de hand van 14 aanbevelingen voor de toekomst is er inzichtelijk gemaakt waar het programma de komende jaren meer aandacht aan moet geven om het gewenste eindmodel te behalen. Welke 14 aanbevelingen dit precies zijn lees je terug in de programmatekst via de link onderaan dit bericht. In het bijzonder zal er meer aandacht uitgaan naar kennisdeling en implementatie, de rol van ervaringsdeskundigen en de inrichting van de erkennings- en onderzoeksrondes.

Kennisdeling en implementatie

De Expertisefunctie ZG richt zich op de ontwikkeling, het delen en implementeren van kennis. De elementen van de kenniscirkel (programmeren, ontwikkelen, vertalen en toepassen, evalueren, implementeren en overdragen van kennis) zijn het leidend principe voor de inzet van de Expertisefunctie ZG. Uit de evaluatie blijkt dat de kenniscirkel in principe in alle projecten goed doorlopen wordt, maar de fase van kennisdeling en implementatie in de nieuwe programmaperiode extra aandacht moet krijgen. Welke initiatieven en activiteiten hiervoor worden ondernomen staat omschreven in de programmatekst.

Ervaringsdeskundigen

In het bijzonder gaat er in deze nieuwe fase nog meer aandacht uit naar de participatie van met mensen met een zintuiglijke beperking en organisaties die deze doelgroep vertegenwoordigen. Er komt in de nieuwe programmaperiode nog meer aandacht voor de rol van ervaringsdeskundigen. Zo zal er nagedacht worden over het opleiden van ervaringsdeskundigen en het gericht inzetten van ervaringsdeskundigen op kennis en vaardigheden, in plaats van alleen op ervaringsdeskundigheid. Ook wordt er aandacht besteed aan een marktconforme beloning voor ervaringsdeskundigen.

Erkennings- en onderzoeksrondes

De verlenging van Expertisefunctie ZG betekent dat er in looptijd van deze periode (2023-2026) nieuwe subsidierondes worden opengesteld. Op basis van de evaluatie van de eerste programmaperiode (2019-2022) zal de inrichting van de onderzoekrondes opnieuw worden vormgegeven. Dit wordt in 2023 bepaald. In de nieuwe programmaperiode vindt er ook een nieuwe erkenningsronde plaats. De inrichting hiervan wordt op een later moment bekend gemaakt.

Door: Nationale Zorggids