Normal_beperking__handicap__down

Op 1 maart 2023 is de geüpdatete site van de Stichting Klokkenluiders Verstandelijke Gehandicaptenzorg gelanceerd. Mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten kunnen bij het meldpunt op de deze site terecht met klachten of problemen die zij ervaren in de gehandicaptenzorg. Dit meldt Skipr. 

De Stichting Klokkenluiders Verstandelijke Gehandicaptenzorg verzamelt alle meldingen, wat er uiteindelijk voor moet zorgen dat de zorg verbetert. Soms vinden er naar aanleiding van meldingen gesprekken plaats met functionarissen in het veld en erbuiten. 

Door: Nationale Zorggids