Normal_boy-and-therapist-2021-08-27-09-54-45-utc-min__1_

Voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is het belangrijk dat ouders en professionals goed met elkaar kunnen samenwerken. Daarom heeft Deelkracht een gratis online vragenboekje gecreëerd voor ouders, zodat zij zoveel mogelijk informatie kunnen verkrijgen over de stoornis. Het boekje is beschikbaar in Nederlands, Turks, Engels, Pools en Arabisch. Dit meldt Vakblad Vroeg.

Wanneer een kind wordt gediagnostiseerd met TOS worden de gevoelens van ouders vaak vergeten of er wordt niet verteld hoe hun kind het best gesteund kan worden.

Om deze reden heeft Deelkracht het vragenboekje ontwikkelt in het project Samen met ouders. Aan de hand van het boekje kunnen ouders meer informatie krijgen over de stoornis. Ook kan het een tool zijn bij het formuleren van vragen waar zij anders niet aan hadden gedacht. De behandelaar kan het boekje aan ouders meegeven en het ook gebruiken tijdens de behandeling. Deelkracht heeft daarnaast ook een poster ontwikkeld.

Onderzoek

Na een onderzoek van Deelkracht bleek dat ouders van behandelgroepen over het algemeen zeer tevreden zijn over de behandeling. Hier krijgt hun kind goede hulp en krijgen zij veel steun vanuit het behandelteam.

Toch voelen ouders zich handelingsverlegen. Zij stellen dat ze hun kind meer willen steunen, maar dat ze te weinig informatie hebben gekregen over TOS tijdens de diagnosestelling. Dit is een moeilijke positie voor ouders, omdat ze de beste zorg voor hun kind willen regelen.

Graag willen zij meer leren over de stoornis, maar door restricties in tijd, opvoeding, werkbalans en het zelf kunnen accepteren, gaat het erg lastig. Soms moeten broers en zussen zich ook aanpassen door verminderde aandacht. Deelkracht hoopt dat zij gezinnen meer hulp kunnen bieden met het boekje.

Door: Nationale Zorggids