DSM handboek

GRONINGEN - De vijfde editie van het referentiewerk voor de psychiatrie, de zogenaamde Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V), zal volgend jaar in mei verschijnen. Het handboek ligt echter nu al onder vuur, omdat critici vinden dat veel ‘normale’ gevoelens nu als een psychiatrische stoornis worden beschouwd, zo meldt ggznieuws.nl.

Het is de eerste nieuwe druk van het referentiewerk van de American Psychiatric Association in bijna twintig jaar. De nieuwe DSM-V bevat een aantal nieuwe stoornissen en ook zijn sommige bestaande stoornissen anders gedefinieerd.

Sommige normale gevoelens worden straks door het handboek als een psychiatrische stoornis gezien. Zo is rouw volgens de DSM-V een vorm van depressie, iets wat in de huidige versie niet zo is.

Diagnostische verfijningen zoals deze kunnen straks invloed hebben op de hoeveelheid voorgeschreven medicatie.

© Nationale Zorggids / Florian Kersten