Normal_ministerie_volksgezondheid__welzijn_en_sport

UTRECHT - De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) kan haar diensten en expertise de komende vijf jaar verder uitbouwen en de positie van familievertrouwenspersonen in de ggz verstevigen nu zij een subsidie van ruim een miljoen euro heeft ontvangen, zo meldt het Landelijk Platform GGz (LPGGz).

“Eindelijk de erkenning en steun voor familieleden waar we al die jaren voor hebben geknokt”,  zegt Marjan ter Avest, directeur van het LPGGz en voorzitter van de LSFVP.

Een familievertrouwenspersoon (fvp) ondersteunt en adviseert naasten van ggz-cliënten. Hij geeft hen uitleg over de ggz en heeft een bemiddelende rol in het contact met het behandelteam. Uit recent onderzoek blijkt dat zowel familieleden, als de ggz-instellingen zeer positief zijn over de inzet van de fvp.

De instellingssubsidie van 1,08 miljoen euro is verstrekt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

© Nationale Zorggids / Martijn Keitz