Normal_euro_geld

UTRECHT - Cliëntenorganisatie LOC Zeggenschap in zorg heeft een visie opgesteld voor het belang van toereikende inkomsten van cliënten in onder andere de geestelijke gezondheidszorg (ggz), verslavingszorg en thuiszorg. Dit meldt de organisatie.

Omdat het kabinet opnieuw bezuinigingen in alle sectoren van de zorg heeft aangekondigd, is het volgens de organisatie van belang dat cliënten die te maken hebben met zorg en hulpverlening daar voldoende inkomsten voor hebben.

Zo zou bijvoorbeeld een grote groep cliënten afzien van dagbesteding omdat het hun na de overheveling van de AWBZ naar de WMO te duur wordt. De organisatie gaat bij bezuinigingen als deze reageren vanuit de nieuwe visie, ook richting de politiek.

© Nationale Zorggids / Florian Kersten