GGZ, jonge medisch specialisten, burnoutverschijnselen

AMSTERDAM – Woensdag promoveert Michiel Westerman bij het VUmc op onderzoek naar stress bij jonge medisch specialisten. Uit het onderzoek komt naar voren dat het grote aantal burnoutverschijnselen onder jonge specialisten met name te verklaren is door niet-medische taken, zo meldt het VUmc.

Beginnend medisch specialisten voelen zich goed voorbereid op hun medische taken. Zij ervaren echter moeilijkheden bij competenties als management, omgaan met financiële aspecten van de gezondheidszorg en bestuurlijke zaken. Wellicht omdat zij hiervoor niet genoeg voorbereid zijn. Dit is opvallend aangezien het de helft van hun werkzaamheden betreft. Westerman pleit dan ook voor extra training en toenemende zelfstandigheid tijdens de opleiding en gestructureerde coaching en inwerkprogramma’s voor beginnend specialisten.

10 procent van de jonge specialisten voldoet aan de criteria van burnout en bijna 20 procent voelt zich emotioneel uitgeput.

© Nationale Zorggids / Jochum Admiraal