Normal_zorgverzekeringen

GRONINGEN - De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de waardering voor onderhanden werk in het controleprotocol herberekend, nadat verzekeraars en zorgaanbieders deze als te hoog ervoeren. Dit meldt de NZa.

Onderhanden werk geeft de hoeveelheid van verrichte werkzaamheden aan als er nog geen factuur is gestuurd naar de opdrachtgever. Het controleprotocol, het verantwoordingsdocument en het nacalculatieformulier van de Zorgautoriteit worden gebruikt om het definitieve budget van geneeskundige GGZ-aanbieders vast te stellen.

In 2011 was de waardering voor onderhanden werk op 101 euro per uur gewaardeerd. Na herberekening is dit omlaag bijgesteld naar 93 euro per uur, wat aansluit bij de tarieven van 2012. Dit was een belangrijk aandachtspunt in het controleprotocol.

De formulieren over nacalculatie 2012 staan inmiddels op de website met het definitieve budget.

© Nationale Zorggids / Florian Kersten