GGZ, brandveiligheid, niet op peil

AMSTERDAM - Uit cijfers van het ibMZ, het kenniscentrum voor veiligheid in de zorg, blijkt dat 2011 het jaar is geweest met de meeste dodelijke slachtoffers bij branden in zorginstellingen. In totaal kwamen zeven mensen om het leven, waarvan drie bij een brand in GGZ-instelling Rivierduinen in Oegstgeest. Dat meldt het Facility Management Magazine.

Sinds 2005 houdt het kenniscentrum gegevens bij van het aantal slachtoffers en de materiële schade als gevolg van de branden. De laatste jaren schommelt het totaal aantal branden in zorginstellingen rond de duizend. De totale schade van de branden in 2011 lag op bijna negen miljoen euro.

Volgens het ibZM duiden de cijfers erop dat de zorginstellingen de brandveiligheid nog niet voldoende op orde hebben. Zo zien bestuurders brandveiligheid nog onvoldoende als onderdeel van het integrale risicomanagement. Met name in de avond en nacht en in het weekend is er vaak onvoldoende personeel om goede hulp te kunnen bieden bij calamiteiten. Daarnaast wordt er vaak onvoldoende rekening gehouden met de (soms beperkte) zelfredzaamheid van cliënten en brengt de zorgsector de brandgevallen zelf onvoldoende in kaart. 

© Nationale Zorggids / Jochum Admiraal