Verbale ontwikkeling, puber, psychoses

AMSTERDAM - Uit Zweeds onderzoek onder ruim 10.000 mannen die op hun dertiende en achttiende voor het leger werden getest op verbale prestaties, bleek een mindere score een sterke voorspeller te zijn voor psychoses. Dat meldt GGZnieuws.nl.

Dit verband kan erop duiden dat er iets mis gaat in de hersenen bij de ontwikkeling van de verbale vaardigheden van adolescenten en jonge mannen, waardoor later psychische problemen ontstaan. Een andere mogelijke verklaring kan zijn dat de taalachterstand een lagere sociaal-economische status veroorzaakt wat vervolgens voor problemen zorgt.

Eerder onderzoek toonde ook al een verband aan tussen lagere cognitieve vaardigheden en het ontwikkelen van latere psychische problemen. Alleen in het geval van manisch depressiviteit bleken hogere scores op cognitieve vaardigheden samen te hangen met een grotere kans op het ontwikkelen van de stoornis.

© Nationale Zorggids / Jochum Admiraal