Oudere, eenzaam

UTRECHT - Bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen vormen een kwetsbare groep en hebben een verhoogd risico om depressief te worden. Voor deze bewoners is er de cursus ‘Op zoek naar zin’, zo meldt het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie.

De cursus richt zich op het mentaal welbevinden van de ouderen en bestaat uit twaalf bijeenkomsten die elk een thema behandelen. Deze worden begeleid door een psycholoog of geestelijk verzorger en een activiteitenbegeleider of creatief therapeut.

Om de begeleiders zowel inhoudelijk als organisatorisch voor te bereiden op het geven van deze cursus vinden in het Trimbos-instituut in Utrecht twee zogeheten Train de Trainers-trainingen plaats. Op 13 maart wordt een halfdaagse training gegeven, op 12 en 16 april een tweedaagse.

© Nationale Zorggids / Martijn Keitz