Rechtbank, justitie

ROTTERDAM - Sinds dit jaar hebben verschillende zorgverzekeraars de vergoedingen voor zorginstellingen waarmee zij geen contract hebben ingrijpend verlaagd. Een verslavingskliniek in Breda was het niet eens met zorgverzekeraar CZ die om die reden slechts de helft van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) wilde vergoeden en stapte daarop naar de rechter. Met succes, bleek gisteren, zo meldt NRC.

De rechter oordeelde dat de verzekeraar geen 50, maar 75 procent van de kosten voor hulp in de Noord-Brabantse kliniek moet vergoeden, omdat een lagere vergoeding strijdig is met het recht van patiënten om zelf een arts te kiezen.

Zorgverzekeraars, waaronder ook Achmea en VGZ, proberen met het verlagen van deze vergoedingen de kosten in de zorg te beheersen, omdat zij zo selectiever kunnen inkopen. Door het vonnis van de rechter vrezen zij echter dat deze doelstelling voor de ggz niet wordt gehaald.

© Nationale Zorggids / Martijn Keitz