Normal_huiselijk_geweld_kinderen

AMSTERDAM - De Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam heeft deze week besloten de cursus 'Storm en Spetters', voor kinderen van vier tot zeven jaar die getuige zijn geweest van huiselijk geweld, definitief op de markt te brengen.

De schatting over het aantal kinderen tot en met zeven jaar dat jaarlijks getuige is van huiselijk geweld ligt rond de 50.000. De cursus is bedoeld om deze kinderen de mogelijkheid te geven hun ervaringen te verwerken, waardoor later probleemgedrag moet worden voorkomen of verminderd.

Tot de cursus bestonden er voor organisaties enkel intensieve therapieën voor deze groep kinderen. De ontwikkelde cursus van de VU en een aantal betrokken GGZ-instellingen moet de hulp laagdrempeliger maken. Ook wordt door het onderzoekm, dat mede mogelijk werd gemaakt door Stichting Kinderpostzegels Nederland, de wetenschappelijke basis voor het hulpprogramma vormgegeven.

© Nationale Zorggids / Ype van Woersem