GGZ Nederland

DOETINCHEM - Het aantal jongeren dat terchtkomt in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) laat de afgelopen jaren een stijgende trend zien. Inmiddels hebben circa 250.000 jongeren te maken met de geestelijke hulpverlening. Dat meldt Elsevier.

Elsevier beroept zich op een onderzoek van GGZ Nederland, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, naar het aantal jongeren dat te maken krijgt met de ggz. De curatieve ggz, zorg met het genezen als doel, bijvoorbeeld door psychologische hulp, steeg onder jongeren van 0 tot en met 17 jaar met 31 procent in de periode van 2008 tot en met 2010.

GGZ Nederland zet overigens wel een kanttekening bij de stijging. Deze zou namelijk niet alleen veroorzaakt worden door een toename in de zorgvraag. De cijfers worden vertekend door een flinke beperking van de wachtlijsten die de afgelopen jaren is bereikt. Ook vallen de cijfers hoger uit door het meenemen van aandoeningen als dyslexie door privé-instellingen.

© Nationale Zorggids / Ype van Woersem