Criminaliteit

AMSTERDAM (Novum) - Jongeren onder de 25 jaar zijn vaker slachtoffer van criminaliteit dan oudere leeftijdsgroepen. Een kwart van de 15- tot 25-jarigen had te maken met criminaliteit, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag.

De 15- tot 25-jarigen zijn vaker slachtoffer van geweld en vermogensdelicten dan 25-plussers, maar hebben minder vaak te maken met vandalisme. Van de jongeren onder de 25 was achttien procent het slachtoffer van een vermogensdelict. Het gaat dan meestal om fietsdiefstal en zakkenrollerij.

Naarmate mensen ouder worden, hebben ze minder vaak met criminaliteit te maken. Alleen als het om vandalisme gaat zijn er minder slachtoffers in de jongste en de oudste leeftijdscategorie. Bij jongeren kan dat komen doordat ze minder spullen hebben die kunnen worden vernield, meldt het CBS.

Jonge mannen en vrouwen zijn gemiddeld even vaak slachtoffer van een misdrijf als jonge vrouwen. Wel worden mannen vaker mishandeld en zijn vrouwen vaker het slachtoffer van diefstal en vandalisme.

In 2011 kregen bijna 25 duizend jongeren tot 20 jaar slachtofferhulp. Mannen doen dat vaker dan vrouwen. Dat zou komen doordat zij vaker slachtoffer zijn van geweld. Daar staat tegenover dat vrouwen vaker slachtoffer zijn van een zedendelict, maar dat komt minder vaak voor.