Logo_umcg-logo-groningen

Mensen met een psychopathische stoornis zijn wel degelijk in staat om zich in te leven in de gevoelens van anderen, maar het gaat niet spontaan. Dit blijkt uit een Gronings onderzoek waarvan de resultaten werden gepubliceerd in het tijdschrift Brain. Dat meldt Artsennet.

Onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) wilden weten of het gebrek aan empathie bij psychopaten te maken heeft met specifieke hersengebieden. Deze hersengebieden worden geactiveerd in een 'gespiegeld' systeem: ze worden niet alleen actief door eigen emoties, aanrakingen of bewegingen, maar ook door het waarnemen ervan bij een ander. Het is bekend dat de mate waarin dit zogeheten spiegelsysteem wordt geactiveerd samenhangt met empathisch vermogen.

Tijdens het onderzoek bleek dat de gerelateerde hersengebieden bij personen met een psychopathische stoornis normaal actief werden wanneer de deelnemende patiënten duidelijk opdracht kregen zich in de gevoelens van een ander in te leven. Zonder deze instructie werden deze hersengebieden minder actief dan bij mensen uit de controlegroep.

Nader onderzoek moet uitwijzen of mensen met psychopathie in staat zijn zelf hun empathisch vermogen in en uit te schakelen, afhankelijk van de sociale situatie waarin zij verkeren. De bevindingen kunnen belangrijke aanknopingspunten opleveren voor behandelaars. In plaats van het ontwikkelen van het empathisch vermogen, kan in de therapie de nadruk komen te liggen op het spontaan benutten van deze capaciteiten.

© Nationale Zorggids