Normal_groep_therapie_psychische_hulp

Het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) adviseert minister Edith Schippers van Volksgezondheid om het verzekerd pakket voor de GGZ niet verder in te perken. Hiermee reageert het NIP op de uitnodiging van de minister in het programma Buitenhof om met alternatieven te komen voor de voorgenomen maatregelen in het verzekerd pakket voor de GGZ. Dat meldt het NIP.

In een brief roept het NIP op het verzekerd pakket voor de GGZ niet verder in te perken maar om te investeren in kwaliteit en doelmatigheid. Juist zo kan de psychologische zorg haar maatschappelijke meerwaarde blijven vervullen. Het instituut is van mening dat iedere euro die wordt geïnvesteerd in de GGZ zich meerdere malen terugverdient door bijvoorbeeld lagere kosten in andere sectoren. Investering in de GGZ kan leiden tot minder medicijnen in de somatische zorg, minder criminaliteit en minder werkverzuim. Deze opbrengsten zouden volgens het NIP ingezet moeten worden om professionele kwaliteitsnormering op te zetten om de effectiviteit te vergroten.

Het NIP zet zich naar eigen zeggen in als volwaardige partner in het Bestuurlijk Akkoord om de GGZ in de toekomst betaalbaar te houden. Aanvullende pakketmaatregelen worden door het NIP niet zinvol geacht.

© Nationale Zorggids