Logo_igz_inspectie_voor_de_gezondheidszorg

Aan de Stichting Woongroep Keijenborg is een last onder dwangsom opgelegd voor het ontbreken van een Raad van Toezicht. Ondanks herhaald aandringen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de stichting tot nog toe geen Raad van Toezicht opgezet. Hiermee voldoet de instelling niet aan de eisen van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi).

Bij Stichting Woongroep Keijenborg wonen mensen met een psychische stoornis en verstandelijk beperkte mensen. De stichting levert zorg op basis van een persoonsgebonden budget (pgb) aan 16 tot maximaal 45 cliënten.

Elke zorginstelling met een WTZi-toelating is wettelijk verplicht om een Raad van Toezicht te hebben die onafhankelijk werkt van de Raad van Bestuur. Een Raad van Toezicht is een van de waarborgen voor een verantwoorde zorgverlening. De inspectie houdt toezicht op de naleving van de WTZi.

Tijdens diverse toezichtbezoeken in 2012 en 2013 constateerde de inspectie dat Stichting Woongroep Keijenborg geen of geen onafhankelijke Raad van Toezicht kent. Daar is de stichting herhaaldelijk op aangesproken. Ondanks deze verzoeken heeft de instelling nog niet aan de wettelijke eis voldaan. Met de oplegging van de last onder dwangsom krijgt de stichting Woongroep Keijenborg een geldboete als zij niet binnen vier weken een onafhankelijke Raad van Toezicht heeft ingesteld.

© Nationale Zorggids