Normal_459px-tiefe_hirnstimulation_-_sonden_roeschaedel_ap

De stimulatie van de diepe hersenstructuren vermindert de klachten bij mensen met een ernstige dwangstoornis. De elektrische prikkeling van de hersenen normaliseert de hersenpatronen, blijkt uit onderzoek van promovendus Martijn Figee van de Universiteit van Amsterdam. Dat meldt Artsennet.

De gebruikelijke behandeling van obsessieve-compulsieve stoornis is een combinatie van medicijnen en cognitieve gedragstherapie. Een kleine groep patiënten blijft ook na behandeling ernstige en beperkende klachten houden. Sinds 2005 wordt de werkzaamheid van diepe hersenstimulatie (DBS) bij deze patiënten onderzocht. Bij deze methode worden operatief twee elektrodes in de hersenen geplaatst die bepaalde hersenenbanen tijdelijk kunnen in- of uitschakelen zonder deze te beschadigen.

Uit onderzoek van Figee blijkt dat met DBS de dwangklachten van de patiënten met OCS verminderen. Dit komt doordat de normale functies van het gestimuleerde netwerk herstellen. Hersenstimulatie bij OCS-patiënten leidt op deze manier tot meer controle over dwangmatige gedragingen en herstelt het doelgericht handelen.

Diepe hersenstimulatie blijkt ook een effect te hebben op het verslavingsgedrag van sommige patiënten met een dwangstoornis. Figee ontdekte dat OCS en verslavingsgedrag beide gewordteld zijn in hetzelfde netwerk van hersengebieden dat betrokken is bij motivatie en beloning.

Patiënten komen alleen in aanmerking voor DBS wanneer zij primair een obsessieve-compulsieve stoornis hebben en ondanks de gebruikelijke behandeling ernstige dwangklachten blijven houden. Aan de DBS-behandeling gaat een uitgebreide screeningsprocedure vooraf en wordt gevolgd door een natraject met cognitieve gedragstherapie.

© Nationale Zorggids