Normal_teamwork_personeel_werk_samenwerking_team

Behandelaars van Ambiq, Accare, Promens Care en VNN werken vanaf 1 oktober samen in een integraal FACT-team in de regio Zuidoost Drenthe. Dat meldt Emmen Nu.

Het team biedt hulp aan kinderen en jongeren met psychiatrische problemen die langdurige ondersteuning nodig hebben. De deelnemende instellingen proberen met het bundelen van de deskundigheid versnippering van het hulpaanbod tegen te gaan. FACT staat voor Functie Assertive Community Treatment en is een methode om zorg voor mensen met ernstige psychiatrische problemen te organiseren.

Het FACT-team is er voor kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun gezinnen die een complexe zorgvraag hebben. Dat betekent dat ze op meerdere levensgebieden problemen hebben, bijvoorbeeld door het eigen gedrag, maar ook door schulden, verstandelijke beperking of verslaving. Deze groep heeft vaak contact met meerdere zorginstellingen.

Het FACT-team richt zich vooral op het stimuleren van de ontwikkeling van jongeren in de verschillende fasen van hun leven.

© Nationale Zorggids