Normal_autism-stacking-cans_edit

Huisartsen en consultatiebureaus spelen een opvallend kleine rol in het vaststellen van autisme bij kinderen. Het eerste vermoeden van autisme ontstaat meestal bij de ouders. Dat meldt GGZ Nieuws.

Initiatieven om autisme bij professionals als huisartsen meer onder de aandacht te brengen lijken nog weinig effect te hebben. Slechts bij één procent van de kinderen werd de autistische aandoening door de huisarts als eerste herkend. Bij volwassenen is dit zelfs nog minder met 0,7 procent. Bij 45 procent van de kinderen onder de achttien waren het de ouders die als eerste in de gaten hadden dat autisme wellicht aan de orde was. Bij volwassen zijn dat meestal psychologen, orthopedagogen of psychiaters (dertig procent).

Dit blijkt uit een enquête onder ruim 4000 mensen met autisme en hun naasten door de Vrije Universiteit van Amsterdam en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). “Deze uitkomst baart ons grote zorgen,” zegt Swanet Woldhuis, interim-directeur van de NVA. “De huisarts doet zijn best maar heeft onvoldoende kennis.”

De NVA vindt het daarom belangrijk om te investeren in het verbeteren van een vroegere signalering van autisme door eerstelijns hulpverleners. Dit moet voorkomen dat de diagnose onnodig laat gesteld wordt. Alleen dan kan degene met autisme op tijd de juiste hulp en zorg krijgen. Daarmee kunnen veel erger leed op latere leeftijd en hogere kosten voor de maatschappij worden voorkomen, aldus interim-directeur Woldhuis.

© Nationale Zorggids