Normal_depressief_gezicht

Uit een grote Canadese studie blijkt dat mensen die last hebben van migraine een grotere kans hebben om depressief te worden. Ook denken ze vaker na over het plegen van zelfmoord. Voor de studie is data van ruim 67.000 mensen geanalyseerd, zo meldt GGZnieuws.

Uit de data bleek dat 6.000 mensen last hadden van migraine, vooral vrouwen. Deze groep had twee keer zo vaak last van depressieve klachten dan mensen die geen migraine hadden. Jonge vrouwen vormen een grote risicogroep voor een depressie. Zij hebben zes keer zoveel kans op een depressie dan vrouwen van 65 en ouder, stelt onderzoekleidster en professor Fuller – Thomson.

Bovendien bleken mannen en vrouwen met migraineklachten twee keer zo vaak te denken aan het doen van een zelfmoordpoging dan diegenen zonder migraine. Ook hier was een contrast te zien tussen jong en oud. “Het kan zijn dat jongere migrainepatiënten nog geen adequate behandeling hebben gevonden, waardoor dit soort gevoelens vaker opspelen. Zij moeten nog leren om de invloed van hun chronische hoofdpijn op het dagelijks leven te beperken,” verklaart Fuller – Thomson.

Volgens de professor onderstrepen deze resultaten de behoefte aan routinecontroles op depressie en suicidaliteit, met name voor de meest kwetsbare van de migrainepatiënten.

© Nationale Zorggids