Normal_jeugdzorg_jongeren_jonge_mensen

Onderzoeksbureau Nivel pleit voor een grotere rol van de huisarts bij de jeugd GGZ. Na onderzoek op de eerstelijns GGZ in Enschede, blijkt de huisarts volgens Nivel- programmaleider en professor Peter Verhaak de aangewezen persoon voor vroege opsporing en interventies van psychosociale problemen bij kinderen. Dat meldt Zorgvisie.

De versnippering in de Jeugdzorg en de lange wachtlijsten bij verschillende GGZ instellingen was voor het Medisch Centrum Eudokia in Enschede aanleiding om in 2010 het zogenoemde Eureka project op te zetten. Dit project is een experiment met een geïntegreerd aanbod aan eerstelijns GGZ voor kinderen tot 18 jaar. Het doel van het project was om psychosociale problemen vroeg op te sporen en patiënten zo kort mogelijk te behandelen in de huisartsenpraktijk.

Deze aanpak had volgens het onderzoek van Nivel het resultaat dat er minder psychofarmaca werd voorgeschreven en dat een minder aantal patiënten werd doorverwezen naar de tweede lijn. Het totaal aantal verwijzingen bleef hetzelfde, maar er vond een verplaatsing plaats; meer patiënten in de eerste lijn en minder doorverwijzingen naar zware zorg.

Bijkomend voordeel van de huisarts is dat deze goed zicht heeft op het hele gezin. En dat het voor ouders en kinderen fijn is om dichtbij huis geholpen te worden. 'Het is raadzaam dat bijvoorbeeld de kinderpsychiater en gezinstherapeut mee kunnen kijken bij huisartsencontacten met deze kinderen. Dit kan tijd besparen en de huisartsen kunnen hiervan leren', aldus Verhaak.

© Nationale Zorggids