Normal_ziek_in_bed

(Novum) - Het aantal mensen dat zich ziek heeft gemeld door werk is vorig jaar afgenomen ten opzichte van een jaar eerder. Bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten kwamen 266 meldingen binnen per honderdduizend werknemers. In 2011 waren dat er nog driehonderd per honderdduizend. Bijna twee derde van de meldingen over beroepsziekten kwam van 45-plussers.

Psychische klachten zoals overspannenheid en depressie komen het meest voor, met 96 meldingen per honderdduizend werknemers. De meldingen komen vooral van mensen die in het onderwijs werken. Over houding en slecht bewegen kwamen 74 meldingen binnen per honderdduizend werknemers en over gehooraandoeningen 59.

In de meeste gevallen gaat het om een tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Bij vijf procent is sprake van blijvende (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.

Het rapport over beroepsziekten is opgesteld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De cijfers zijn bedoeld voor organisaties die zich bezighouden met beleid en preventie van beroepsziekten.